Aktuality

VALNÁ HROMADA – 2024

Představenstvo společnosti

P R O M O N T, a.s.
se sídlem Chemická 2122/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ: 00576638
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2758
(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á  ř á d n o u  v a l n o u  h r o m a d u,

která se bude konat dne 19.06.2024 ve 13:00 hod.,
v sídle Společnosti, na adrese Chemická 2122/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, HALA-1, 3.NP, dveře čís. 3.12

PMI – NEDESTRUKTIVNÍ CHEMICKÁ ANALÝZA KOVŮ

Společnost P R O M O N T, a.s. modernizovala vybavení pro nedestruktivní chemickou analýzu kovů a zakoupila XRF analyzátor VANTA, který je nejmodernější ruční ED-XRF spektrometr, který provádí rychlé a přesné analýzy prvkového chemického složení kovů, slitin a dalších materiálů V přístroji jsou integrovány rozsáhlé knihovny jakostí materiálů dle EN ČSN, DIN, ASME, které jsou dále uživatelsky editovatelné a rozšiřitelné o další normy a jakosti.

Přístroj umí vyhledávat paralelně ve všech knihovnách současně, nebo dle volby uživatele jen v některých. Současně přístroj disponuje tzv. TRAMP knihovnou, která zajišťuje maximální spolehlivost identifikace jakostí materiálů.

PMI    ScreenCapture_2023_2           PMI_nabídkový list_2023     nabídkový list

DOZOROVÝ AUDIT

DOZOROVÝ AUDIT (číslo auditu: BQ-DA1-2022-08-04

Ve dnech 19.9. – 20.9.2023 byl ve společnosti P R O M O N T, a.s. úspěšně realizován  DOZOROVÝ AUDIT Systému managementu kvality, Environmentálního managementu a Systému managementu BOZP dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2008.

9001.610x610 14001.610x61045001.610x610

Projekt FVE 270,6 kWp bez AKU pro společnost P R O M O N T, a.s. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006092

Provedením studie připojitelnosti v říjnu roku 2022 zahájila společnost P R O M O N T, a.s. realizaci projektu na instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 270,6 kWp.

FVE je umístěna na střechách výrobně-administrativní HALY-1 a skladovací HALY-2.

FVE je připojena do lokální distribuční sítě společnosti BorsodChem MCHZ Ostrava.

Společnost P R O M O N T, a.s. podala žádost o dotaci z Národního plánu obnovy s registračním číslem projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006092.

CZ.31.3.00.00.022_0010006092

Rozhodnutím pro realizaci byla snaha o zvýšení energetické soběstačnosti společnosti a také zvýšení cen energií na trhu.

DJI_0940 DJI_0947 DJI_0960

Chemie na Hradě

Dne 20.06.2023 se společnost P R O M O N T, a.s. sponzorsky podílela na pořádání 17. ročníku akce CHEMIE a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě. Akce byla zaměřena na popularizaci přírodních věd mezi žáky základních a středních škol, ale také mezi širokou veřejností.

Návštěvníci zde mohli při návštěvě chemického jarmarku zhlédnout zajímavosti z oblasti chemie, fyziky, matematiky a informatiky, a také se účastnit různých soutěží.

IMGP2877   leták_2

Westinghouse Electric Company

westinghause_EL         Obr1

Westinghouse Electric Company podepsala dne 18.9.2022 se společností P R O M O N T, a.s. memorandum o porozumění signované pod záštitou velvyslanectví USA v Praze a týkají se spolupráce na potenciální výstavbě reaktoru typu AP1000 v moravských Dukovanech, ale také dalších potenciálních staveb reaktorů AP1000 ve střední Evropě.

Zprovoznění: nová HALA-3

Začátkem roku 2022 byla zkolaudována a zprovozněna nová HALA-3 v areálu BorsodChem MCHZ o rozloze 768 m2.

20220321_125441HALA-3 20220330_100604

CERTIFIKACE – EN 1090-2 (EXC 4)

CERTIFIKAČNÍ AUDIT

Společnost P R O M O N T, a.s. úspěšně realizovala certifikační audit systému řízení výroby podle přílohy V. odst. 1.3. nařízení EP a R (EU) č. 305/2011 – ( TÜV SÜD Czech s.r.o. ).

Společnost P R O M O N T, a.s. obdržela OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY dle EN 1090-1+A1:2011 vydané dne 22.11.2021 společností TÜV SÜD Czech s.r.o.

Posouzení systému kvality bylo provedeno pro druh výrobků:  Navrhování a výroba ocelových stavebních dílů, dílců sestav a konstrukcí třídy provedení do EXC 4 dle EN 1090-2

 

OSVĚDČENÍ_EN 1090_1_A1   Specifikace rozsahu SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY_CZ

Certifikace – dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU – modul H, H1

Dne 5.10.2021 byl ve společnosti P R O M O N T, a.s. úspěšně realizován certifikační audit společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

Společnost P R O M O N T, a.s. získala Certifikát o posouzení systému (modul H, H1) vydaný podle oddílu 11, 12 přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU. Posouzení systému kvality bylo provedeno pro rozsah výrobků a výrobní místo: Tlakové nádoby stabilní, potrubí a sestavy.

Platnost certifikátu:   do 9. listopadu 2024

Směrnice 2014_68_EU_certifikace_H_H1_CZ

Dodavatelský audit – ŠKODA JS a.s.

Ve dnech 16.- 17.8.2021 byl ve společnosti P R O M O N T, a.s. úspěšně realizován dodavatelský  audit společnosti ŠKODA JS a.s.

Společnost P R O M O N T, a.s. získala Certifikát kvalifikovaného dodavatele k výrobě a dodávkám vyhrazených tlakových zařízení a k provádění obrábění, zakružování a svařování kovových materiálů a ocelových konstrukcí pro zakázky jaderného a nejaderného typu.

Platnost certifikátu:   do 15. srpna 2024

CERTIFIKÁT_ŠKODA JS_2021_2024

Výrobková certifikace dle předpisu ASME Code

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost P R O M O N T, a.s. v prosinci roku 2017 úspěšně absolvovala proces certifikace pro výrobu parních kotlů a tlakových nádob, dle předpisu ASME Boiler & Pressure Vessel Code:

·         Section I – Steam Boilers („S“ razidlo)

·         Section VIII Div. 1 – Pressure Vessels („U“ razidlo)

ASME_2018_P R O M O N T_CZ

NOVÉ VÝROBNĚ-ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ.

Během roku 2017 jsme nově zrekonstruovali a v listopadu zprovoznili nové výrobně-administrativní a skladové prostory s plochou více než 3.500 m(HALA 1 a HALA 2).

Tyto nové prostory jsou vlastnictvím společnosti P R O M O N T, a.s.

Věříme, že díky těmto novým provozům budeme ještě flexibilnější a budeme moci ještě lépe reagovat na Vaše přání a požadavky.

DSC00006  20181016_101321 20190528_080148DSC00007

ZÁKAZNICKÝ AUDIT – ŠKODA JS, a.s.

Ve dnech 17. – 18.10.2017 byl realizován zákaznický audit dodavatelské způsobilosti ze strany společnosti ŠKODA JS a.s. dle normy ISO 9001:2015.

Společnosti P R O M O N T, a.s. byl udělena kvalifikace pro výrobu a dodávky vyhrazených tlakových zařízení dle technických specifikací a požadavků ŠKODA JS a.s. k provádění zvláštních procesů zakružováním a svařováním kovových materiálů a ocelových konstrukcí s platností od 18.10.2017.

CERTIFIKÁT_JS ŠKODA

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE – 2015

HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKA WFT 13R CNC

 • DSC07183
 • DSC07180
 • DSC07176

HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUH HLC 80/400-1

 • DSC07172
 • DSC07171
 • DSC07170

 4 – VÁLCOVÁ HYDRAULICKÁ ZAKRUŽOVAČKA PLECHŮ

 • ZAKRUŽOVAČKA_3
 • ZAKRUŽOVAČKA_2
 • ZAKRUŽOVAČKA_1

TABULOVÉ HYDRAULICKÉ NŮŽKY

 • 100_6646
 • 100_6643
 • 100_6632

FRÉZKA KONZOLOVÁ VERTIKÁLNÍ  – FGV 32

 • DSC07030
 • DSC07028
 • DSC07029

VRTAČKA RADIÁLNÍ – VR 50

 
 • DSC07058
 • DSC07031
 • DSC07057