Dodavatelský audit – ŠKODA JS a.s.

Ve dnech 16.- 17.8.2021 byl ve společnosti P R O M O N T, a.s. úspěšně realizován dodavatelský  audit společnosti ŠKODA JS a.s.

Společnost P R O M O N T, a.s. získala Certifikát kvalifikovaného dodavatele k výrobě a dodávkám vyhrazených tlakových zařízení a k provádění obrábění, zakružování a svařování kovových materiálů a ocelových konstrukcí pro zakázky jaderného a nejaderného typu.

Platnost certifikátu:   do 15. srpna 2024

CERTIFIKÁT_ŠKODA JS_2021_2024