PMI – NEDESTRUKTIVNÍ CHEMICKÁ ANALÝZA KOVŮ

Společnost P R O M O N T, a.s. modernizovala vybavení pro nedestruktivní chemickou analýzu kovů a zakoupila XRF analyzátor VANTA, který je nejmodernější ruční ED-XRF spektrometr, který provádí rychlé a přesné analýzy prvkového chemického složení kovů, slitin a dalších materiálů V přístroji jsou integrovány rozsáhlé knihovny jakostí materiálů dle EN ČSN, DIN, ASME, které jsou dále uživatelsky editovatelné a rozšiřitelné o další normy a jakosti.

Přístroj umí vyhledávat paralelně ve všech knihovnách současně, nebo dle volby uživatele jen v některých. Současně přístroj disponuje tzv. TRAMP knihovnou, která zajišťuje maximální spolehlivost identifikace jakostí materiálů.

PMI    ScreenCapture_2023_2           PMI_nabídkový list_2023     nabídkový list