Kvalita a EMS / BOZP

Společnost P R O M O N T, a.s. má vytvořen a certifikován integrovaný systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Naše systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce jsou certifikované společností BEST QUALITY, s.r.o. v souladu se systémovými normami

Tento integrovaný systém kvality, EMS a BOZP je jedna z možností, jak může společnost P R O M O N T, a.s. svým zákazníkům poskytnout důvěru, že procesy probíhající ve společnosti jsou řízeny a že dodávaný výrobek, nebo služba dosahuje požadované kvality.


Snahou vedení společnosti a každého zaměstnance je usilovat o neustálé zlepšování kvality realizovaných procesů, ekologického profilu společnosti a uplatňování požadavků na BOZP. 

                                                                              

Vysoce kladené nároky na kvalitu, ekologii a BOZP, které taktéž uplatňujeme i na dodavatelské organizace jsou nástrojem pro maximální spokojenost zákazníků s kvalitou dodávaných služeb, uspořádání vnitřních procesů společnosti, zvýšení produktivity práce a především pro získání významné konkurenční výhody a udržení si postavení na trhu v daném odvětví.

Jsme Zelená firma

banner_234x60_zf  Certifikát_ZELENÁ FIRMA

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu. Projekt naší společnosti také umožňuje ekologickou likvidaci objemného firemního elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.