Údržba

Společnost P R O M O N T, a.s. realizuje komplexní údržbu technologických zařízení chemického závodu BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava od roku 2003 a přidružených provozů společností Messer Technogas, s.r.o., Dukol Ostrava s.r.o. od roku 2003.

Strojní údržba je zajišťována 40-ti kvalifikovanými pracovníky s 24 hodinovým zajištěním pohotovostních služeb.

Příklady prací strojní údržby:

 • provozní odstávky technologických zařízení (nádrže, výměníky, kolony, reaktory, potrubní celky)
 • svařovací práce (kvalifikovaný personál)
 • měření vibrací
 • údržba rotačních strojů (mazání, výměna ložisek a mechanických ucpávek apod.)
 • opravy pojišťovacích ventilů
 • obráběcí práce, renovace, výroba náhradních dílů
 • montáž, demontáž a rekonstrukce ocelových konstrukcí
 • vytahování trubkových svazků
 • utahování přírubových spojů na utahovací moment

V rámci zajišťování služeb jsou realizovány:

 • Plánované komplexní odstávky jednotlivých provozů nebo jejich částí v rámci investičních akcí a rozsáhlejší údržby a kontrol technologických zařízení.
 • Plánované každodenní opravy a montáže (menší odstávky)
 • Neplánované odstávky (v důsledku poruch)
 • Investiční, rekonstrukční a intenzifikační akce