Údržba

Společnost P R O M O N T, a.s. realizuje komplexní údržbu technologických zařízení chemického závodu BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava od roku 2003. Dále pak údržbářské činnosti na provozech společností Messer Technogas, s.r.o., Dukol Ostrava s.r.o., Lenzing Biocel Paskov a.s. atd.

Strojní údržba je zajišťována 40-ti kvalifikovanými pracovníky s 24 hodinovým zajištěním pohotovostních služeb.

Příklady prací strojní údržby:

 • provozní odstávky technologických zařízení (nádrže, výměníky, kolony, reaktory, potrubní celky)
 • svařovací práce (kvalifikovaný personál)
 • měření vibrací a opravy pojišťovacích ventilů
 • obráběcí práce, renovace, výroba náhradních dílů
 • montáž, demontáž a rekonstrukce ocelových konstrukcí
 • utahování přírubových spojů na utahovací moment
 • údržba rotačních strojů (mazání, výměna ložisek a mechanických ucpávek)
 • proškolení pracovníci – odborná způsobilost v oblasti montáže šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích dle normy ČSN EN 1591-4.

V rámci zajišťování služeb jsou realizovány:
Plánované komplexní odstávky jednotlivých provozů nebo jejich částí v rámci investičních akcí a rozsáhlejší údržby a kontrol technologických zařízení.

 • Plánované komplexní odstávky jednotlivých provozů nebo jejich částí v rámci investičních akcí a rozsáhlejší údržby a kontrol technologických zařízení.
 • Plánované každodenní opravy a montáže (menší odstávky) a neplánované odstávky (v důsledku poruch)
  Investiční, rekonstrukční a intenzifikační akce
 • DSC03184
 • 20220901_120455 – kopie
 • DSC00339
 • 20220811_083006
 • 20220823_123024 – kopie
 • 20220727_071527
 • 20220317_092540
 • 20220317_092533
 • bruska
 • 20220823_132647

Opravy pojistných ventilů

Seřizování a nastavování pojistných ventilů prováděné proškoleným pracovníkem společnosti P R O M O N T, a.s. Zkoušení / seřízení poj. ventilů přírubových popř. závitových se provádí na zkušební stolici zvoleným reakčním tlakem pro daný typ poj. ventilu. Medium pro zkoušku je používán dusík. Jmenovité světlosti: zkoušení ventilů přírubových od DN8 do DN300. Výstupem kontroly / seřízení je vydán protokol o kontrole vč. zápisu do karty zkoušeného ventilu dodávaného objednatelem.

Při opravách pojistných ventilů, ventilových talířů, přírub apod.  se pro renovaci funkčních ploch používá brousící zařízení Valva S1 v rozmezí DN8 – DN150. U vyšších dimenzí se pro renovaci ploch používá strojní vybavení obrobny SU40, SN71B a SU 90HLC.

Ustavování strojů

Ustavování rotačních strojů (čerpadla, dmychadla, el. motory..) pomocí zařízení OPTALIGN Touch od společnosti PRÜFTECHNIK. Ustavování je prováděno skupinou pracovníků s dlouholetou praxí a zaškolených dodavatelem ustavovacího zařízení. Výstupem ustavení stroje je protokol o ustavení soustrojí.

Zkoušení těsnosti trubek 

Zkoušení těsnosti potrubí pomocí vakuové metody zařízením KLVD 3000  od firmy KRAIS Tube Expanders. Kontrolovat lze potrubí v rozsahu 8-30mm, 16-35mm, 30-52mm, 47-77mm. Rozsah manometru je od -1 bar po 0 bar.

Brousící zařízení Valva S1  DN8 – 150

Společnost P R O M O N T, a.s. disponuje přenosným zařízením pro broušení těsnících ploch ventilů armatur, ventilových talířů, přírub atd. Brousicí zařízení pracuje  v rozsahu DN8 – 150.

Zaválcování trubek

Zaválcování trubek spojů trubka – trubkovnice. Zařízení zaválcovačka trubek TES Mini V2 ES2 od společnosti KRAIS. Rozsahy zaválcování, nástroje (průměry a délky) jsou posuzovány dle dokumentace zákazníka.