Dotační projekty – EU

ROZVOJ – Výzva III

Společnost P R O M O N T, a.s. realizuje dotační projekt v rámci Operačního programu podnikání a inovace v projektu č. 2.2 RV03/1980

Intenzifikace a zvýšení konkurenceschopnosti výroby vysokotlakých trubkových výměníků – P R O M O N T, a.s. 

Celková investice projektu: 25 000 000 (bez DPH)

Pořizované technologie:

 • CNC obráběcí centrum (horizontální vyvrtávačka):   4 000 x 2 500 x 1 500 mm
 • 4-válcový hydraulický zakružovací stroj:  35 mm
 • digitálně řízené svářecí invertory (4 ks)
 • horizontální soustruh: 4 000 mm
 • tabulové hydraulické nůžky: 3 100 /  10 mm
 • frézka konzolová vertikální: 1000 x 300 x 420 mm
 • vrtačka radiální
 • DSC07170
 • DSC07180
 • ZAKRUŽOVAČKA_1
 • 100_6632
 • DSC07058
 • DSC07029
 • DSC07049

 

Rozvoj – Výzva III

Společnost P R O M O N T, a.s. získala dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace v projektu č. 2.2 RV03/1602

P R O M O N T, a.s. – Intenzifikace a efektivizace výrobních procesů CNC technologiemi.

Pořizované technologie:

 • vodní paprsek s CNC řízením:   6 500 x 2 500 mm
 • CNC ohraňovací lis
 • digitálně řízené svářecí invertory
 • zvedaví zařízení (vakuové zvedáky, magnet)
 • kladková polohovadla:   2 x 30 tun
 • Ohraňovací lis
 • Kladková polohovadla1
 • vodní paprsek1
 • DSC09762
 • DSC03142

Podnikové vzdělávání zaměstnanců P R O M O N T, a.s.

Od 1.6. 2017 do 31.5. 2019  P R O M O N T, a.s. realizuje ve firmě projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců P R O M O N T, a.s.“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004605, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Informace o projektu      Logo OPZ

Školení je šance

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců PROMONT, a.s. s cílem posílení jejich hodnoty pro společnost zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

EDUCA

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  o poskytnutí dotace na realizaci projektu Specifické vzdělávání zaměstnanců PROMONT, a.s. pro efektivní využívání interního informačního systému.

Rozvoj – Výzva I

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Společnost P R O M O N T, a.s. získala dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace č. 2.2RV01/251

P R O M O N T, a.s. – výroba trubkových výměníků a tlakových nádob

Pořizované technologie:

 • pojízdné obráběcí centrum s CNC řízením
 • orbitální svařovací automat (trubka – trubkovnice)
 • digitálně řízené svářecí invertory
 • svařování8
 • svařovací soupravy1
 • cnc

ITC v podnicích – Výzva II

Tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

Společnost P R O M O N T, a.s. získala dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace

 • V rámci projektu byl pořízen a uveden do ostrého provozu informační systém na míru:
 • EVIDENCE ZAKÁZEK A SLEDOVÁNÍ VÝROBY (PROMONT MANAGER)

Rozvoj – Výzva II

Společnost P R O M O N T, a.s. získala dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace v projektu č. 2.2 RV03/1602

P R O M O N T, a.s. – Efektivizace výroby a dodávek.

Společnost PROMONT, a.s. získala dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace č. RV02/469

Pořizované technologie:

 • teleskopický manipulátor  – MANITOU (nosnost 6 000 kg / vyložení 8 000 mm)
 • digitálně řízené svářecí zařízení