VALNÁ HROMADA – 2023

P R O M O N T, a.s.
se sídlem Chemická 2122/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ: 00576638
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2758
(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á  ř á d n o u  v a l n o u  h r o m a d u,

která se bude konat dne 29.06.2023 ve 13:00 hod.,
v sídle Společnosti, na adrese Chemická 2122/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, HALA-1, 3.NP, dveře čís. 3.12