ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

KLADEME MAXIMÁLNÍ DŮRAZ NA ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE.

Společnost P R O M O N T, a.s. je držitelem následujících certifikátů:

  • Systému managementu kvality (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
  • Systému environmentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14 001:2005
  • Systému managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.
  • ISO_9001_CZ
  • ISO_14001_CZ
  • OHSAS_18001_CZ

Číslo certifikátu:  BQ 1969

ČSN EN ISO 9001:2009

PLATNOST: Od 22.12.2017 do 15.9.2018
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN: BEST QUALITY, s.r.o.
ROZSAH CERTIFIKACE:
Strojírenská výroba, montáže, opravy a údržba technologických zařízení, vyhrazených tlakových  zařízení, vč. konstrukční a technické činnosti, kovoobrábění, zámečnictví.

Číslo certifikátu:  BQ 1970

ČSN EN ISO 14001:2005

PLATNOST: Od 22.12.2017 do 15.9.2018
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN: BEST QUALITY, s.r.o.
ROZSAH CERTIFIKACE:
Strojírenská výroba, montáže, opravy a údržba technologických zařízení, vyhrazených tlakových  zařízení, vč. konstrukční a technické činnosti, kovoobrábění, zámečnictví.

Číslo certifikátu:  BQ 1971

ČSN OHSAS 18001:2008

PLATNOST: Od 22.12.2017 do 12.7.2019
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN: BEST QUALITY, s.r.o.
ROZSAH CERTIFIKACE:
Strojírenská výroba, montáže, opravy a údržba technologických zařízení, vyhrazených tlakových  zařízení, vč. konstrukční a technické činnosti, kovoobrábění, zámečnictví.