ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

KLADEME MAXIMÁLNÍ DŮRAZ NA ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE.

Společnost P R O M O N T, a.s. je držitelem následujících certifikátů:

  • Systému managementu kvality (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Systému environmentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14 001:2016
  • Systému managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci dle normy ČSN ISO 45001:2018.
  • ISO 9001_CZ
  • ISO 14001_CZ
  • ISO_45001_CZ

Číslo certifikátu:  BQ 2043

ČSN EN ISO 9001:2016

PLATNOST: Od 1.9.2018 do 1.9.2021
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN: BEST QUALITY, s.r.o.
ROZSAH CERTIFIKACE:
Strojírenská výroba, montáže, opravy a údržba technologických zařízení, vyhrazených tlakových  zařízení, vč. konstrukční a technické činnosti, kovoobrábění, zámečnictví.

Číslo certifikátu:  BQ 2044

ČSN EN ISO 14001:2016

PLATNOST: Od 1.9.2018 do 1.9.2021
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN: BEST QUALITY, s.r.o.
ROZSAH CERTIFIKACE:
Strojírenská výroba, montáže, opravy a údržba technologických zařízení, vyhrazených tlakových  zařízení, vč. konstrukční a technické činnosti, kovoobrábění, zámečnictví.

Číslo certifikátu:  BQ 2226

ČSN ISO 45001:2018

PLATNOST: Od 1.9.2018 do 1.9.2021
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN: BEST QUALITY, s.r.o.
ROZSAH CERTIFIKACE:
Strojírenská výroba, montáže, opravy a údržba technologických zařízení, vyhrazených tlakových  zařízení, vč. konstrukční a technické činnosti, kovoobrábění, zámečnictví.