Projekt FVE 270,6 kWp bez AKU pro společnost P R O M O N T, a.s. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006092

Provedením studie připojitelnosti v říjnu roku 2022 zahájila společnost P R O M O N T, a.s. realizaci projektu na instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 270,6 kWp.

FVE je umístěna na střechách výrobně-administrativní HALY-1 a skladovací HALY-2.

FVE je připojena do lokální distribuční sítě společnosti BorsodChem MCHZ Ostrava.

Společnost P R O M O N T, a.s. podala žádost o dotaci z Národního plánu obnovy s registračním číslem projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006092.

CZ.31.3.00.00.022_0010006092

Rozhodnutím pro realizaci byla snaha o zvýšení energetické soběstačnosti společnosti a také zvýšení cen energií na trhu.

DJI_0940 DJI_0947 DJI_0960