CERTIFIKACE – EN 1090-2 (EXC 4)

CERTIFIKAČNÍ AUDIT

Společnost P R O M O N T, a.s. úspěšně realizovala certifikační audit systému řízení výroby podle přílohy V. odst. 1.3. nařízení EP a R (EU) č. 305/2011 – ( TÜV SÜD Czech s.r.o. ).

Společnost P R O M O N T, a.s. obdržela OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY dle EN 1090-1+A1:2011 vydané dne 22.11.2021 společností TÜV SÜD Czech s.r.o.

Posouzení systému kvality bylo provedeno pro druh výrobků:  Navrhování a výroba ocelových stavebních dílů, dílců sestav a konstrukcí třídy provedení do EXC 4 dle EN 1090-2

 

OSVĚDČENÍ_EN 1090_1_A1   Specifikace rozsahu SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY_CZ