Technická skupina

NDT

NDT pracovníci provádějí zkoušení a měření  v oblasti strojírenské výroby a svařování v jejích jednotlivých etapách. Podle požadavků našich zákazníků vedeme dokumentaci z kontrolních činností, vypracováváme protokoly a zprávy. Dokumentujeme průběh měření a zkoušení a zajišťujeme jejich archivaci.

NDT personál je kvalifikovaný na následující metody:

 • LT : ZKOUŠENÍ TĚSNOSTI
 • LT-B : METODA ZMĚN TLAKU
 • PT :  ZKOUŠENÍ KAPILÁRNÍ METODOU
 • VT : VIZUÁLNÍ KONTROLA 
 • UTT : MĚŘENÍ TLOUŠTĚK MATERIÁLŮ ULTRAZVUKOVÝMI TLOUŠŤKOMĚRY
 • 100_2402
 • 100_2893

Konstrukční oddělení

 • Veškerá strojírenská výroba je podpořena silným technickým týmem, schopným požadované zakázky realizovat od zpracování návrhu,  tj. zpracováním pevnostního výpočtu na základě vstupních požadavků formulovaných zákazníkem (tzv. DATASHEETŮ), vytvořením výrobní  a montážní výkresové dokumentace, až po tvorbu finální dokumentace vyrobeného produktu.
 • Disponujeme týmem 5-ti kvalifikovaných konstruktérů.      DSC03197   výměník   V-905

SW:

 • výpočtový program firmy HEXAGON PPM VISUAL VESSEL DESIGN 20.00 pro výpočet tlakových nádob dle: EN 13445, ASME Code, AD 2000 Merkblatt, EN1591, EN13480, PD5500

  ·  SW pro kontrolu vibrací výměníkových trubek ve výměnících dle programu TEMA – Flow Induced Vibration Software for tube exchangers.
  ·  SW pro tvorbu projekčních a dílenských výkresů: Autodesk AutoCAD Mechanical, AutoCad LT, Autodesk Inventor Professional 2019

  

PMI – NEDESTRUKTIVNÍ CHEMICKÁ ANALÝZA KOVŮ:

 • Chemická analýza kovů a kovových materiálů
 • Identifikace materiálů – PMI 
 • Identifikace materiálových norem dle AISI, DIN, ČSN  
 • Chemická analýza kovů4
 • Chemická analýza kovů6
 • Chemická analýza kovů5
 • snimek1
 • snimek2