Technická skupina

NDT

NDT pracovníci provádějí zkoušení a měření  v oblasti strojírenské výroby a svařování v jejích jednotlivých etapách. Podle požadavků našich zákazníků vedeme dokumentaci z kontrolních činností, vypracováváme protokoly a zprávy. Dokumentujeme průběh měření a zkoušení a zajišťujeme jejich archivaci.

NDT personál je kvalifikovaný na následující metody:

 • LT : ZKOUŠENÍ TĚSNOSTI
 • LT-B : METODA ZMĚN TLAKU
 • PT :  ZKOUŠENÍ KAPILÁRNÍ METODOU
 • VT : VIZUÁLNÍ KONTROLA 
 • UTT : MĚŘENÍ TLOUŠTĚK MATERIÁLŮ ULTRAZVUKOVÝMI TLOUŠŤKOMĚRY
 • 100_2402
 • 100_2893

Konstrukční oddělení

 • Veškerá strojírenská výroba je podpořena silným technickým týmem, schopným požadované zakázky realizovat od zpracování návrhu,  tj. zpracováním pevnostního výpočtu na základě vstupních požadavků formulovaných zákazníkem (tzv. DATASHEETŮ), vytvořením výrobní  a montážní výkresové dokumentace, až po tvorbu finální dokumentace vyrobeného produktu.
 • Disponujeme týmem 5-ti kvalifikovaných konstruktérů.      DSC03197   výměník   V-905

SW:

 • Výpočtové programy :

  VVD ver. 20.1 – pro výpočty tlakových nádob dle: EN 13445, ASME VIII div.1, AD 2000, EN 1591, EN 13480 a PD 5500
  PV Elite 25 – pro výpočty tlakových nádob dle: ASME VII div.1, div.2, EN 13445 a PD 5500

  Oba programy jsou od společnosti HEXAGON PPM

  Konstrukční programy :

  Autodesk Inventor Professional 2019, 2022, Autodesk AutoCAD Mechanical 2019, 2022 – tvorba projektů a výrobní dokumentace

  Navisworks 3D Viewer – prohlížeč podkladů od zákazníka

  

PMI – NEDESTRUKTIVNÍ CHEMICKÁ ANALÝZA KOVŮ:

VANTA

 • XRF analyzátor VANTA je nejmodernější ruční ED-XRF spektrometr, který provádí rychlé a přesné analýzy prvkového chemického složení kovů, slitin a dalších materiálů
 • V přístroji jsou integrovány rozsáhlé knihovny jakostí materiálů dle EN ČSN, DIN, ASME, které jsou dále uživatelsky editovatelné a rozšiřitelné o další normy a jakosti. Přístroj umí vyhledávat paralelně ve všech knihovnách současně, nebo dle volby uživatele jen v některých. Současně přístroj disponuje tzv. TRAMP knihovnou, která zajišťuje maximální spolehlivost identifikace jakostí materiálů.

ScreenCapture_2023_2     ScreenCapture_2023_1    PMI                                PMI_nabídkový list_2023  nabídkový list

KONTAKT – INFORMACE: Ing. Peter DELONG – vedoucí konstrukce a TPV        Tel.: +420 777 747 655       E-mail: p.delong@promont-as.cz

 • Certifikát_Delong
 • Certifikát_Holaň
 • Certifikát_Kotas
 • Certifikát_Gelnar
 • Certifikát_Konečný
 • Certifikát_Kreutziger
 • Certifikát_Schmiedtová