EDUCA

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  o poskytnutí dotace na realizaci projektu Specifické vzdělávání zaměstnanců PROMONT, a.s. pro efektivní využívání interního informačního systému.