Podnikové vzdělávání zaměstnanců P R O M O N T, a.s.

Od 1.6. 2017 do 31.5. 2019  P R O M O N T, a.s. realizuje ve firmě projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců P R O M O N T, a.s.“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004605, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Informace o projektu      Logo OPZ