Školení je šance

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců PROMONT, a.s. s cílem posílení jejich hodnoty pro společnost zvýšení konkurenceschopnosti firmy.