ITC v podnicích – Výzva II

Tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

Společnost P R O M O N T, a.s. získala dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace

  • V rámci projektu byl pořízen a uveden do ostrého provozu informační systém na míru:
  • EVIDENCE ZAKÁZEK A SLEDOVÁNÍ VÝROBY (PROMONT MANAGER)