PMI – NEDESTRUKTIVNÍ CHEMICKÁ ANALÝZA KOVŮ:

  • Chemická analýza kovů a kovových materiálů
  • Identifikace materiálů – PMI 
  • Identifikace materiálových norem dle AISI, DIN, ČSN  
  • nabídkový list_PMI_2022
  • SCHMIEDTOVÁ