NDT

NDT pracovníci provádějí zkoušení a měření  v oblasti strojírenské výroby a svařování v jejích jednotlivých etapách. Podle požadavků našich zákazníků vedeme dokumentaci z kontrolních činností, vypracováváme protokoly a zprávy. Dokumentujeme průběh měření a zkoušení a zajišťujeme jejich archivaci.

NDT personál je kvalifikovaný na následující metody:

  • LT : ZKOUŠENÍ TĚSNOSTI
  • LT-B : METODA ZMĚN TLAKU
  • PT :  ZKOUŠENÍ KAPILÁRNÍ METODOU
  • VT : VIZUÁLNÍ KONTROLA 
  • UTT : MĚŘENÍ TLOUŠTĚK MATERIÁLŮ ULTRAZVUKOVÝMI TLOUŠŤKOMĚRY
  • 100_2402
  • 100_2893