POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU – 2019

Představenstvo akciové společnosti P R O M O N T, a.s.

se sídlem Chemická 2122/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 00576638                                                                                                                                                                                                       Zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2758

Svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve čtvrtek dne 30.5.2019 ve 14.30 hodin                                                                                                                                       v kanceláři předsedy představenstva (sídlo firmy), Chemická 2122/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

V Ostravě dne 24.4.2019

Ing. Pavel Sala  – předseda představenstva